nap
óra
perc
Hirdetés

Ispán Dávid

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Az egye­tem első nap­ja, avagy az önál­ló­ság iga­zi pró­bá­ja

Az egye­te­mi élet min­den­ki szá­má­ra meg­ha­tá­ro­zó idő­szak. Azt tanul­juk, ami min­ket érde­kel, a válasz­tott szak­ma mély­sé­ge­it ismer­jük meg. Sok­szor élet­re szó­ló barát­sá­gok, vagy sze­rel­mek köt­tet­nek az épü­le­tek fala­in belül. De

Digi­tá­lis vegyé­szek kép­zé­se, avagy az online okta­tás nehéz­sé­gei

A koro­na­ví­rus okoz­ta kor­lá­to­zá­so­kat min­den­ki meg­ta­pasz­tal­ja a hét­köz­na­pi élet­ben. Maszk­vi­se­lés, távol­ság­tar­tás, kijá­rá­si kor­lá­to­zás stb. Na meg per­sze a sokak által ked­velt, még töb­bek által nem sze­re­tett digi­tá­lis okta­tás. Erről olvas­hat­tok Ispán

Az egye­tem első nap­ja, avagy az önál­ló­ság iga­zi pró­bá­ja

Az egye­te­mi élet min­den­ki szá­má­ra meg­ha­tá­ro­zó idő­szak. Azt tanul­juk, ami min­ket érde­kel, a válasz­tott szak­ma mély­sé­ge­it ismer­jük meg. Sok­szor élet­re szó­ló barát­sá­gok, vagy sze­rel­mek köt­tet­nek az épü­le­tek fala­in belül. De

Digi­tá­lis vegyé­szek kép­zé­se, avagy az online okta­tás nehéz­sé­gei

A koro­na­ví­rus okoz­ta kor­lá­to­zá­so­kat min­den­ki meg­ta­pasz­tal­ja a hét­köz­na­pi élet­ben. Maszk­vi­se­lés, távol­ság­tar­tás, kijá­rá­si kor­lá­to­zás stb. Na meg per­sze a sokak által ked­velt, még töb­bek által nem sze­re­tett digi­tá­lis okta­tás. Erről olvas­hat­tok Ispán

Hirdetés

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!