nap
óra
perc
arculathoz illesztés másolata másolata másolata másolata-3

Össze­gyűj­töt­tük a 6 leg­könnyebb és leg­fi­no­mabb kok­tél recept­jét

Hirdetés

Kok­télt inni nem csak hét­vé­gen­te lehet, hanem töké­le­tes csúcs­pont­ja lehet egy napunk lezá­rá­sá­nak is. A hét­vé­ge pedig nem jelent­het, mint kikap­cso­ló­dást. Mire is van szük­sé­günk a töké­le­tes kikap­cso­ló­dás­hoz? Hát, egy finom hűsí­tő kok­tél­ra, amit egy könyv vagy bará­ti tár­sa­ság segít­sé­gé­vel elkor­tyol­ha­tunk a meleg napo­kon. A mér­ték­kel fogyasz­tott alko­hol remek kiegé­szí­tő­je lehet egy for­ró nyá­ri esté­nek, ker­ti vagy éppen terasz par­ti­nak is.

Össze­gyűj­töt­tük ked­venc nyá­ri hűsí­tő kok­tél­ja­in­kat, ame­lye­ket pil­la­na­tok alatt, egy­sze­rű­en elké­szít­hetsz ott­ho­nod­ban. Ter­mé­sze­te­sen a recep­te­ket is elhoz­tuk hoz­zá­juk, hogy nehogy kitik­kad­jon vala­ki a nagy meleg­ben. Min­den­kép­pen figyelj rá, hogy a recep­te­ket hoz­zá­va­ló­it egy pohár­hoz iga­zít­va adtuk meg, így ha fele­lős alko­hol­fo­gyasz­tó­ként dup­lát kíván­nál vagy bará­tok­kal vagy, akkor dup­lázd bát­ran az ada­got! Igye­kez­tünk leegy­sze­rű­sí­te­ni a válasz­tást és egy 5‑ös ská­lán meg­je­löl­tük a leg­könnyeb­ben elké­szít­he­tő ita­lo­kat. Kel­le­mes ita­lo­zást kívá­nunk!

Moji­to

HOZZÁVALÓK

lime leve, cukor, men­ta­le­vél, 4 cl fehér rum, tört jég, szó­da­víz

ELKÉSZÍTÉS

A cukor­ból, víz hoz­zá­adá­sá­val cukor­szi­ru­pot főzünk, ter­mé­sze­te­sen hasz­nál­hatsz éde­sí­tő­sze­res vagy más bolt­ban vásá­rolt szi­ru­pot is. A jeget töltsd egy keve­rő­be, dobj rá meg­tisz­tí­tott men­ta­le­ve­le­ket, facsard rá egy fél lime levét és ízlés sze­rint öntsd rá a cukor­szi­ru­pot, majd nagy­já­ból ugyan­annyi fehér­ru­mot. Keverd össze, majd öntsd fel szó­da­víz­zel.

Egyes — nagyon könnyű

Pina Cola­da

HOZZÁVALÓK

4 cl fehér rum, 2 cl kókusz­li­kőr, 2 cl tej­szín, 1 dl ana­nász­lé, jég­koc­ka, friss vagy akár befőtt ana­nász darab­kák

ELKÉSZÍTÉS

Na jó, és az elké­szí­tés­hez szük­sé­ged lesz egy tur­mix­gép­re. A keve­rő­be tedd bele a rumot, a kókusz­li­kőrt, a tej­színt és a jeget és készíts belő­le jég­ká­sát. Fogj egy pár ana­nász­da­ra­bot és helyezd a pohár­ba, vala­mint annak szé­lé­re és tűzd át egy kör­nye­zet­ba­rát szí­vó­szál­lal.

Hár­masköze­pe­sen nehéz

Cos­mo­po­li­tan

HOZZÁVALÓK

2 cl vod­ka, 1 cl trip­le sec, 1 cl lime leve, áfo­nya­lé, jég

ELKÉSZÍTÉS

Tedd egy keve­rő­po­hár­ba a vod­kát, a trip­le secet egy pohár­ba, facsard rá a lime levét majd ízlés sze­rint adj hoz­zá áfo­nya­le­vet és jó ala­po­san rázd össze őket.

Arra figyelj, hogy ne hasz­nálj túl sok áfo­nya­le­vet, hogy az ízlé­se­sen mutas­son majd a poha­rad­ban. Szűrd le egy szé­les tal­pas pohár­ba, hogy ne marad­jon ben­ne jég és a pohár szé­lét deko­ráld egy lime kari­ká­val.

Ket­tes — nem nehéz

Mar­ga­ri­ta

HOZZÁVALÓK

2 cl tequi­la, 1 cl trip­le tec, 1 cl lime leve, só, jég

ELKÉSZÍTÉS

A tála­ló­po­ha­rak szé­lét ned­ve­sítsd be lime­al, majd mártsd a poha­ra­kat sóba, hogy ráta­pad­jon.

A tequi­lát és a trip­le secet a lime levé­vel együtt öntsd sha­ker­be, adj hoz­zá sok, nagyon sok jeget, majd ala­po­san rázd össze ala­po­san, és szűrd az elő­ké­szí­tett poha­rak­ba. A deko­rá­ci­ó­ról itt se feled­kez­zünk meg, ízlés sze­rint egy lime kari­ká­val díszítsd a pohár olda­lát.

Ket­tes — nem nehéz

Hir­de­tés

Blo­ody Mary

HOZZÁVALÓK

2 cl vod­ka, 4 cl para­di­csom­lé, Wor­ches­ter szósz, cit­rom­lé, só, bors, zel­ler­szár

ELÉSZÍTÉS

A para­di­csom­le­vet, a jeget, a vod­kát egy kevés cit­rom levé­vel és két kanál Wor­ches­ter szósszal tedd egy keve­rő­po­hár­ba, adj hoz­zá ízlés sze­rint pár csi­pet sót és bor­sot majd ala­po­san rázd össze.

Vége­ze­tül szűrd jég­koc­kák­kal töl­tött magas falú pohár­ba és díszítsd egy zel­ler­szár­ral. Deko­rá­ci­ó­nak hasz­nál­hatsz akár cse­me­ge­ubor­kát és olí­va­bo­gyót is.

Hár­mas - köze­pe­sen nehéz

Cuba Lib­ra

HOZZÁVALÓK

2 cl fehér rum, 5 cl kóla, fél lime leve, jég

ELKÉSZÍTÉS

Ehhez nem kell se tur­mix, se keve­rő­po­hár. Egy­sze­rű­en csak fogj egy magas­fa­lú poha­rat töltsd meg félig jég­gel, öntsd rá a vodkát,facsard bele a lime levét és töltsd tele a poha­rat kólá­val is. El is készül­tél.

Deko­ráld lime vagy cit­rom­ka­ri­ká­val. A leg­jobb, hogy cukor­men­tes kólá­val is készít­he­ted!

Egyes - nagyon könnyű

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Kovács Bálint további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!