nap
óra
perc

Vállalkozás

Egy vál­lal­ko­zás ugyan­annyi szép­sé­get és bosszú­sá­got rejt magá­ban. Rova­tunk­ban vál­lal­ko­zók oszt­ják meg tapasz­ta­la­ta­i­kat, tör­té­ne­te­i­ket. Célunk, hogy a vál­lal­ko­zók hite­les for­rá­sok alap­ján a Wake­Up Maga­zin felü­le­tén infor­má­lód­has­sa­nak.

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads
Hirdetés

Halál ese­té­ben a bank zárol­hat­ja a szám­lát. Mit jelent ez a gya­kor­lat­ban és mi a meg­ol­dás?

Manap­ság már szin­te min­den­ki ren­del­ke­zik pénz­in­té­zet által kezelt bank­szám­lá­val. A bank­szám­la felett annak tulaj­do­no­sa jogo­sult ren­del­kez­ni, de mi tör­té­nik akkor, ha a tulaj­do­nos elha­lá­lo­zik, hogyan lehet­sé­ges még­is a bank­szám­lán kezelt összeg­hez hoz­zá­fér­ni?

A végére értünk!

Vállalkozás

Egy vál­lal­ko­zás ugyan­annyi szép­sé­get és bosszú­sá­got rejt magá­ban. Rova­tunk­ban vál­lal­ko­zók oszt­ják meg tapasz­ta­la­ta­i­kat, tör­té­ne­te­i­ket. Célunk, hogy a vál­lal­ko­zók hite­les for­rá­sok alap­ján a Wake­Up Maga­zin felü­le­tén infor­má­lód­has­sa­nak.

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads
Hirdetés

Halál ese­té­ben a bank zárol­hat­ja a szám­lát. Mit jelent ez a gya­kor­lat­ban és mi a meg­ol­dás?

Manap­ság már szin­te min­den­ki ren­del­ke­zik pénz­in­té­zet által kezelt bank­szám­lá­val. A bank­szám­la felett annak tulaj­do­no­sa jogo­sult ren­del­kez­ni, de mi tör­té­nik akkor, ha a tulaj­do­nos elha­lá­lo­zik, hogyan lehet­sé­ges még­is a bank­szám­lán kezelt összeg­hez hoz­zá­fér­ni?

A végére értünk!
Hirdetés

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!