nap
óra
perc
Hirdetés

Művészet

Kri­ti­ka, inter­jú, kulissza­tit­kok. Merülj el a kép­ző-és ipar­mű­vé­sze­tek vala­mint a szín­ház és a film varázs­la­tos vilá­gá­ban! Fedezd fel a tör­té­ne­tek ere­jét, és tölts el egy emlé­ke­ze­tes estét a művé­sze­tek tár­sa­sá­gá­ban!

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

A sevil­lai bor­bély — avagy néma­film­be oltott ope­ra

Idén júni­us 29-én világ­szer­te egye­dül­ál­ló ren­de­zés­ben érke­zik a Mar­git­szi­get­re a víg­ope­ra iro­da­lom egyik leg­ked­vel­tebb és leg­töb­bet ját­szott darab­ja, Gio­a­chi­no Ros­si­ni: A sevil­lai bor­bély.

Tisza Kata: Kék­re sze­ret­ni – A seb, az marad.

Tisza Kata saját iro­da­lom­te­rá­pi­ás köny­vei soro­za­tá­ban, a most meg­je­lent Kék­re sze­ret­ni című fel­dol­go­zás­re­gény, a negye­dik, lezá­ró kötet. Mind­egyik­ben ugyan­azt a témát jár­ja körül, az érzel­mi bán­tal­ma­zást, de más és más

A sevil­lai bor­bély — avagy néma­film­be oltott ope­ra

Idén júni­us 29-én világ­szer­te egye­dül­ál­ló ren­de­zés­ben érke­zik a Mar­git­szi­get­re a víg­ope­ra iro­da­lom egyik leg­ked­vel­tebb és leg­töb­bet ját­szott darab­ja, Gio­a­chi­no Ros­si­ni: A sevil­lai bor­bély.

Tisza Kata: Kék­re sze­ret­ni – A seb, az marad.

Tisza Kata saját iro­da­lom­te­rá­pi­ás köny­vei soro­za­tá­ban, a most meg­je­lent Kék­re sze­ret­ni című fel­dol­go­zás­re­gény, a negye­dik, lezá­ró kötet. Mind­egyik­ben ugyan­azt a témát jár­ja körül, az érzel­mi bán­tal­ma­zást, de más és más

Hirdetés

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!