nap
óra
perc
Hirdetés

Egyszerűen vegán

Vegánok­nak szó­ló sütős-főzős műsor, mely­nek házi­asszo­nya Kur­di Beá­ta. A nézők koráb­ban a Wake­Up Kata­Pult máso­dik éva­dá­ban pénz­ügyi tanács­adó­ként, vala­mint köny­ve­lő­ként talál­koz­hat­tak vele. Bea nagy vágya volt, hogy legyen egy saját műso­ra, ahol bemu­tat­hat­ja az álta­la kép­vi­selt recep­te­ket, ugyan­is amel­lett, hogy vegán élet­mó­dot foly­tat étke­zé­si tanács­adó­ként is tevé­keny­ke­dik. Ez lett az “Egy­sze­rű­en vegán” műsor.

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Egy­sze­rű VEGÁN mézes­ka­lács recept by Kur­di Bea

Roha­mo­san köze­le­dik a kará­csony és gon­dol­tuk milyen menő len­ne csi­nál­ni egy kará­cso­nyi főzős vide­ót nek­tek. Amennyi­ben elnye­ri a tet­szé­se­te­ket min­den­kép­pen készü­lünk még ilyen anya­gok­kal. Két teszt adást csi­nál­tunk, hogy jövő­re

Egy­sze­rű VEGÁN mézes­ka­lács recept by Kur­di Bea

Roha­mo­san köze­le­dik a kará­csony és gon­dol­tuk milyen menő len­ne csi­nál­ni egy kará­cso­nyi főzős vide­ót nek­tek. Amennyi­ben elnye­ri a tet­szé­se­te­ket min­den­kép­pen készü­lünk még ilyen anya­gok­kal. Két teszt adást csi­nál­tunk, hogy jövő­re

Hirdetés

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!